23 Paź

Jak uzyskać blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów!

You're beautiful!-10

Mając do wyboru całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, oczywistym jest, że osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, będzie zainteresowana drugim rozwiązaniem. W takim jednakże przypadku, żeby zmienić orzeczony środek karny, konieczne jest podjęcie określonych kroków, bowiem sąd z urzędu zakazu tego nie zmieni. Read More