06 Maj

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

wypadek adwokat sprawa karna

Nie zawsze osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego wie, że może czynnie uczestniczyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również może podejmować określone czynności w toku postępowania sądowego, dlatego stosunkowo rzadko korzysta z przysługującego jej prawa. Read More