01 Sty

Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

droga

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, sprawca będzie podlegać karze jeżeli prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, a więc w każdym miejscu w którym odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. Ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa jest więc bardzo istotne, gdyż jeżeli okaże się, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości nie miało miejsca w obszarze przeznaczonym dla innych uczestników ruchu drogowego, wówczas sprawca nie popełnia przestępstwa i nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Read More

17 Paź

Oświadczenie złożone policjantowi w trakcie rozpytania jako dowód w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Jedną z podstawowych zasad zawartych w Kodeksie postępowania karnego, jest możliwość odmowy przez oskarżonego składania wyjaśnień lub odpowiedzi na konkretne pytania, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Oskarżony nie podając więc żadnej przyczyny nie musi opowiadać organom ścigania o okolicznościach zarzucanego mu czynu, organ prowadzący postępowanie ma natomiast obowiązek pouczyć oskarżonego o tym uprawnieniu. Read More