12 Lip

Jaka kara grozi za jazdę po pijanemu oraz posiadanie narkotyków podczas kontroli policji?

adwokat prawo karne jazda po pijanemu

Najczęściej ujawnianymi podczas kontroli policyjnej przestępstwami jest jazda pod wpływem alkoholu, prowadzenie samochodu bez dokumentów oraz przekroczenie dozwolonej prędkości. Zdarza się jednak, że kontrola przeprowadzona przez policję wykaże, poza prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, także posiadanie narkotyków przez osobę zatrzymaną, w takim więc przypadku liczyć należy się, że sprawca poniesie odpowiedzialność za każde z popełnionych przestępstw, sankcja karna może więc być bardzo dotkliwa. Read More

01 Cze

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy2

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest niejednokrotnie dla sprawcy przestępstwa jazdy po pijanemu bardziej dotkliwy niż wymierzona kara zasadnicza, gdyż poza brakiem możliwości prowadzenia samochodu w okresie zakazu, w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, sprawca takiego przestępstwa będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia.

Read More

11 Mar

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

jazda bez prawa jazdy

O tym, że nieznajomość prawa szkodzi wie chyba każdy, jednakże obserwując z jakim dynamizmem zmieniają się poszczególne ustawy i przepisy, trudno być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami prawnymi i z łatwością jakaś nowa regulacja może umknąć, co niestety może mieć bardzo przykre konsekwencje, zwłaszcza jeśli przez niewiedzę narazimy się na odpowiedzialność karną. Read More

07 Lut

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

adwokat do sprawy karnej

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przykrą sytuację nie tylko dla pokrzywdzonego takim wypadkiem, lecz również dla jego sprawcy, zwłaszcza jeśli wypadek został spowodowany nieumyślnie, a sprawca do chwili wypadku przestrzegał porządku prawnego. W takim przypadku najkorzystniejszym dla sprawcy będzie uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, o co powinien zabiegać już na etapie postępowania przygotowawczego. Read More

01 Sty

Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

droga

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, sprawca będzie podlegać karze jeżeli prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, a więc w każdym miejscu w którym odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. Ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa jest więc bardzo istotne, gdyż jeżeli okaże się, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości nie miało miejsca w obszarze przeznaczonym dla innych uczestników ruchu drogowego, wówczas sprawca nie popełnia przestępstwa i nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Read More

26 Lip

O jaką karę walczyć za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

adwokat prawo karne wrocław

Napiętnowanie kierowców, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest bardzo duże, co oczywiście przekłada się również na rodzaj i wysokość orzekanych względem sprawców takich przestępstw kar. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu karnego w tym zakresie, osoba, która znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i w tym czasie prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Read More

21 Kwi

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym nie są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu lub roweru w stanie nietrzeźwości?

badnie alkomatem

Badanie przenośnym alkomatem na obecność alkoholu w organizmie jest najprostszym sposobem jaki stosuje policja, aby stwierdzić czy prowadzący pojazd znajduje się w stanie nietrzeźwości. Dodatni wynik na alkomacie, czyli powyżej 0,00 mg/dm³, u kierowców wywołuje wręcz prawdziwe przerażenie, gdyż od razu jawi się przed nimi wizja sali sądowej i wyroku karnego. Read More

17 Lut

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy

Mimo iż Kodeks karny przewiduje kilka rodzajów kary, jaka może zostać orzeczona względem sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, najdotkliwsza w praktyce okazuje się jednak nie sama kara, lecz środek karny, który może być razem z nią orzeczony, a mianowicie zakaz prowadzenia pojazdów. Dla osób, które z samochodu korzystają np.  w pracy lub są zawodowymi kierowcami, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na krótki czas, może być prawdziwą tragedią, dlatego pamiętać należy, iż podjęcie odpowiednich kroków może choć w części ograniczyć negatywne skutki takiego zakazu. Read More

07 Lut

Co zrobić gdy złożyłeś wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk, a potem zmieniłeś zdanie?

wniosek 335

Bardzo często zdarza się, że pod wpływem emocji i chwili podejmujemy pochopne decyzje, które finalnie wcale nie okazują się najlepsze. Instytucja dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego często właśnie wykorzystywana jest bez uprzedniego przemyślenia, w przekonaniu, że pewno niższej kary nie uda się uzyskać, a przynajmniej nie będzie trzeba prowadzić postępowania sądowego. Jednakże, gdy już emocje opadną i oskarżony na chłodno spojrzy na całą sprawę, może dojść do przekonania, że dobrowolne poddanie się karze nie było najtrafniejszą decyzją, co więc w takiej sytuacji zrobić? Read More

22 Sty

Co powinna zawierać opinia biegłego toksykologa w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu?

adwokat wrocław

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, policja została wyposażona w kilka prostych środków, którymi owe podejrzenie może zweryfikować, z reguły nie ma więc trudności w przypisaniu winy sprawcy czynu. Inaczej natomiast jest, gdy sprawca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie przez niego środka działającego podobnie do alkoholu, gdyż potwierdzenie tej okoliczności wymaga już wiadomości specjalnych, którymi tylko biegły toksykolog dysponuje. Read More