02 Gru

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

IMG_5577-e1452685245289

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową jest tak naprawdę łagodniejszą formą zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż pozwala on osobie, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, ponownie pojazd prowadzić, lecz tylko taki, który wyposażony został w blokadę alkoholową. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest jednak możliwe by sąd orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów od razu orzekł tylko o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Read More

06 Kwi

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

170bc-a9d

Najkorzystniejszym dla sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, a to dlatego, że tylko w tym przypadku sąd może odstąpić od obligatoryjnego, w innych przypadkach, rzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Read More

07 Mar

Jakie warunki należy spełnić, aby sąd mogł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów w trybie art 182a k.k.w.?

sąd

Popełniając przestępstwo należy liczyć się z koniecznością poniesienia kary jaka została przewidziana ustawą za dany czyn zabroniony, nie rzadko jednakże obok kary zasadniczej, przepisy przewidują orzeczenie wobec sprawcy środka karnego, który w niektórych przypadkach staje się nawet bardziej dotkliwy niż sama kara. Read More

10 Sty

Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat wroclaw

Nie każda osoba, która została po raz kolejny zatrzymana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wie, iż popełnienie drugi raz tego samego przestępstwa spowoduje, iż poniesienie ona wyższą odpowiedzialność karną. Read More

07 Lut

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

adwokat do sprawy karnej

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przykrą sytuację nie tylko dla pokrzywdzonego takim wypadkiem, lecz również dla jego sprawcy, zwłaszcza jeśli wypadek został spowodowany nieumyślnie, a sprawca do chwili wypadku przestrzegał porządku prawnego. W takim przypadku najkorzystniejszym dla sprawcy będzie uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, o co powinien zabiegać już na etapie postępowania przygotowawczego. Read More

01 Sty

Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

droga

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, sprawca będzie podlegać karze jeżeli prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, a więc w każdym miejscu w którym odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. Ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa jest więc bardzo istotne, gdyż jeżeli okaże się, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości nie miało miejsca w obszarze przeznaczonym dla innych uczestników ruchu drogowego, wówczas sprawca nie popełnia przestępstwa i nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Read More

17 Lut

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy

Mimo iż Kodeks karny przewiduje kilka rodzajów kary, jaka może zostać orzeczona względem sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, najdotkliwsza w praktyce okazuje się jednak nie sama kara, lecz środek karny, który może być razem z nią orzeczony, a mianowicie zakaz prowadzenia pojazdów. Dla osób, które z samochodu korzystają np.  w pracy lub są zawodowymi kierowcami, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na krótki czas, może być prawdziwą tragedią, dlatego pamiętać należy, iż podjęcie odpowiednich kroków może choć w części ograniczyć negatywne skutki takiego zakazu. Read More

07 Lut

Co zrobić gdy złożyłeś wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk, a potem zmieniłeś zdanie?

wniosek 335

Bardzo często zdarza się, że pod wpływem emocji i chwili podejmujemy pochopne decyzje, które finalnie wcale nie okazują się najlepsze. Instytucja dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego często właśnie wykorzystywana jest bez uprzedniego przemyślenia, w przekonaniu, że pewno niższej kary nie uda się uzyskać, a przynajmniej nie będzie trzeba prowadzić postępowania sądowego. Jednakże, gdy już emocje opadną i oskarżony na chłodno spojrzy na całą sprawę, może dojść do przekonania, że dobrowolne poddanie się karze nie było najtrafniejszą decyzją, co więc w takiej sytuacji zrobić? Read More

22 Sty

Co powinna zawierać opinia biegłego toksykologa w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu?

adwokat wrocław

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, policja została wyposażona w kilka prostych środków, którymi owe podejrzenie może zweryfikować, z reguły nie ma więc trudności w przypisaniu winy sprawcy czynu. Inaczej natomiast jest, gdy sprawca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie przez niego środka działającego podobnie do alkoholu, gdyż potwierdzenie tej okoliczności wymaga już wiadomości specjalnych, którymi tylko biegły toksykolog dysponuje. Read More

02 Lis

Co grozi za złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

jazda po alkoholu

Nierespektowanie orzeczonego przez sąd środka karnego nigdy dobrze się nie kończy, o czym z pewnością nie jedna osoba się przekonała. Ustawodawca jest bowiem w tym zakresie bardzo restrykcyjny, co niestety powoduje, że naruszenie ustanowionego zakazu, który początkowo był obiektywnie łagodny, np. orzeczony tylko na kilka miesięcy, skutkować może bezwzględnym pozbawieniem wolności. Read More