23 Paź

Jak uzyskać blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów!

You're beautiful!-10

Mając do wyboru całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, oczywistym jest, że osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, będzie zainteresowana drugim rozwiązaniem. W takim jednakże przypadku, żeby zmienić orzeczony środek karny, konieczne jest podjęcie określonych kroków, bowiem sąd z urzędu zakazu tego nie zmieni. Read More

06 Maj

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

wypadek adwokat sprawa karna

Nie zawsze osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego wie, że może czynnie uczestniczyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również może podejmować określone czynności w toku postępowania sądowego, dlatego stosunkowo rzadko korzysta z przysługującego jej prawa. Read More

15 Gru

Czy w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie warunkowo zawieszonej kary za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat prawo karne wrocław

O ile popełnienie pierwszy raz jakiegoś przestępstwa może zostać potraktowane nieco ulgowo i sprawca nie otrzyma zbyt dotkliwej kary, o tyle dopuszczenie się drugi raz tego samego przestępnego czynu już na łagodne potraktowanie nie zasługuje. Read More

06 Lis

Czy warto posłuchać policjanta i zdecydować się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

ADWOKAT PRAWO KARNE

ADWOKAT SPECJALIZACJA PRAWO KARNE WROCŁAW

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, zwykle również nie ma problemu ze zgromadzeniem odpowiednich dowodów świadczących o jego dokonaniu, dlatego bardzo często ze strony funkcjonariuszy policji pada propozycja, aby szybko zakończyć postępowanie w przedmiocie takiego przestępstwa, najlepiej poprzez poddanie się przez sprawcę dobrowolnej karze. Read More

26 Wrz

Kiedy przysługuje prawo do przeglądania akt w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jak zapoznać się z aktami, na jakie dokumenty zwrócić uwagę?

test-337369_1920-2

Akta postępowania karnego to zbiór dokumentów z przeprowadzonego przez organy ścigania postępowania dowodowego w konkretnej sprawie, zgromadzone są w nich więc wszystkie dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa przez daną osobę.

Oczywiste jest więc, że sprawcy przestępstwa przysługuje wgląd do zgromadzonych w swojej sprawie dokumentów, Read More

12 Lip

Jaka kara grozi za jazdę po pijanemu oraz posiadanie narkotyków podczas kontroli policji?

adwokat prawo karne jazda po pijanemu

Najczęściej ujawnianymi podczas kontroli policyjnej przestępstwami jest jazda pod wpływem alkoholu, prowadzenie samochodu bez dokumentów oraz przekroczenie dozwolonej prędkości. Zdarza się jednak, że kontrola przeprowadzona przez policję wykaże, poza prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, także posiadanie narkotyków przez osobę zatrzymaną, w takim więc przypadku liczyć należy się, że sprawca poniesie odpowiedzialność za każde z popełnionych przestępstw, sankcja karna może więc być bardzo dotkliwa. Read More

01 Cze

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy2

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest niejednokrotnie dla sprawcy przestępstwa jazdy po pijanemu bardziej dotkliwy niż wymierzona kara zasadnicza, gdyż poza brakiem możliwości prowadzenia samochodu w okresie zakazu, w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, sprawca takiego przestępstwa będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia.

Read More

11 Mar

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

jazda bez prawa jazdy

O tym, że nieznajomość prawa szkodzi wie chyba każdy, jednakże obserwując z jakim dynamizmem zmieniają się poszczególne ustawy i przepisy, trudno być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami prawnymi i z łatwością jakaś nowa regulacja może umknąć, co niestety może mieć bardzo przykre konsekwencje, zwłaszcza jeśli przez niewiedzę narazimy się na odpowiedzialność karną. Read More

21 Kwi

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym nie są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu lub roweru w stanie nietrzeźwości?

badnie alkomatem

Badanie przenośnym alkomatem na obecność alkoholu w organizmie jest najprostszym sposobem jaki stosuje policja, aby stwierdzić czy prowadzący pojazd znajduje się w stanie nietrzeźwości. Dodatni wynik na alkomacie, czyli powyżej 0,00 mg/dm³, u kierowców wywołuje wręcz prawdziwe przerażenie, gdyż od razu jawi się przed nimi wizja sali sądowej i wyroku karnego. Read More