02 Gru

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

IMG_5577-e1452685245289

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową jest tak naprawdę łagodniejszą formą zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż pozwala on osobie, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, ponownie pojazd prowadzić, lecz tylko taki, który wyposażony został w blokadę alkoholową. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest jednak możliwe by sąd orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów od razu orzekł tylko o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Read More

23 Paź

Jak uzyskać blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów!

You're beautiful!-10

Mając do wyboru całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, oczywistym jest, że osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, będzie zainteresowana drugim rozwiązaniem. W takim jednakże przypadku, żeby zmienić orzeczony środek karny, konieczne jest podjęcie określonych kroków, bowiem sąd z urzędu zakazu tego nie zmieni. Read More

25 Wrz

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem – Prokurator umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

You're beautiful!-4

Jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo surowo karana, więc gdy policja zatrzyma osobę, która postanowiła wsiąść za kierownicę pomimo iż wcześniej napiła się czegoś mocniejszego, to tak naprawdę nie ma przebacz i jedyne co można zrobić to minimalizować konsekwencje, i starać się o uzyskanie jak najłagodniejszej kary. Read More

06 Maj

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

wypadek adwokat sprawa karna

Nie zawsze osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego wie, że może czynnie uczestniczyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również może podejmować określone czynności w toku postępowania sądowego, dlatego stosunkowo rzadko korzysta z przysługującego jej prawa. Read More

03 Maj

Ucieczka po potrąceniu pieszego – jakie są konsekwencje?

Wypadek drogowy, w szczególności z udziałem pieszego, zwykle wywołuje stres, zaś sprawca takiego wypadku nie zawsze zachowuje się wówczas racjonalnie. Przykładem takiego nieracjonalnego zachowania po zdarzeniu w wyniku którego ucierpiał pieszy, jest ucieczka z miejsca wypadku z obawy przed konsekwencjami i odpowiedzialnością karną, co niestety zwykle tylko pogarsza sytuację. Read More

06 Kwi

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

170bc-a9d

Najkorzystniejszym dla sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, a to dlatego, że tylko w tym przypadku sąd może odstąpić od obligatoryjnego, w innych przypadkach, rzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Read More

07 Mar

Jakie warunki należy spełnić, aby sąd mogł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów w trybie art 182a k.k.w.?

sąd

Popełniając przestępstwo należy liczyć się z koniecznością poniesienia kary jaka została przewidziana ustawą za dany czyn zabroniony, nie rzadko jednakże obok kary zasadniczej, przepisy przewidują orzeczenie wobec sprawcy środka karnego, który w niektórych przypadkach staje się nawet bardziej dotkliwy niż sama kara. Read More

04 Lut

Co powinien zrobić oskarżony, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania z art. 178a § 1 k.k.?

alkohol

WROCŁAWSKI ADWOKAT SPECJALIZACJA PRAWO KARNE – SPRAWY KARNE JAZDA PO ALKOHOLU, BEZ UPRAWNIEŃ, WYPADKI DROGOWE

Popełnienie kolejny raz, w krótkim odstępie czasu, przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu powoduje, że jego sprawca podlegać będzie surowszej odpowiedzialności karnej, ustawa przewiduje bowiem, iż za jazdę pod wpływem alkoholu sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia Read More

10 Sty

Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat wroclaw

Nie każda osoba, która została po raz kolejny zatrzymana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wie, iż popełnienie drugi raz tego samego przestępstwa spowoduje, iż poniesienie ona wyższą odpowiedzialność karną. Read More

15 Gru

Czy w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie warunkowo zawieszonej kary za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat prawo karne wrocław

O ile popełnienie pierwszy raz jakiegoś przestępstwa może zostać potraktowane nieco ulgowo i sprawca nie otrzyma zbyt dotkliwej kary, o tyle dopuszczenie się drugi raz tego samego przestępnego czynu już na łagodne potraktowanie nie zasługuje. Read More