13 Maj

Jak szybciej odzyskać prawo jazdy czyli złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów.

kobieta-za-kierownicą-prawo-jazdy-2018-oczekiwanie-1024x683

Przepisy Kodeksu karnego przewidują kilka sytuacji w których sąd może bądź musi orzec wobec sprawcy przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co jednakże istotne, zakaz ten może zostać orzeczony nawet dożywotnio.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewątpliwie jest więc bardzo dotkliwy dla osoby wobec której został orzeczony, w szczególności, gdy dotyczy on dłuższego okresu czasu, pamiętać jednak należy, że przepisy Kodeksu karnego wykonawczego stanowią o instytucji, która ów środek karny może złagodzić, gdy więc spełnione zostaną warunki ustawowe, warto złożyć do sądu stosowny wniosek w tym przedmiocie.

Na czym jednakże złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów polega? Otóż, złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów polega na tym, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W praktyce wygląda to więc tak, że sąd uwzględniając wniosek skazanego w tym zakresie, orzeka, iż zakaz prowadzenia pojazdów będzie dalej wykonywany, jednakże dotyczyć będzie tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

W efekcie więc orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nie zostanie skrócony, nadal będzie wykonywany przez okres na jaki został orzeczony, lecz będzie mieć nieco łagodniejszą formę, gdyż skazany będzie mógł ponownie prowadzić pojazdy, ale tylko takie, które są wyposażone w blokadę alkoholową.

Przeczytaj także:

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem – Prokurator umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów dla naszego Klienta

Jak to jednak zwykle bywa, żeby skorzystać z korzystniejszego rozwiązania i zmienić wydane przez sąd orzeczenie, muszą zaistnieć ściśle określone ustawą okoliczności, w przypadku złagodzenia zakazu prowadzenia pojazdów trudność polega jednakże na tym, że w znacznej mierze uwzględnienie wniosku zależy od uznania sądu, skazany nigdy nie może więc mieć pewności, że sąd do wniosku o zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów się przychyli. Żeby móc skutecznie starać się o zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przede wszystkim musi upłynąć określony czas wykonywania orzeczonego środka, przepisy wprost bowiem stanowią, że

jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Dalsza część przepisu stanowi natomiast, że sąd wskazane orzeczenie wyda, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji i tutaj wiele zależy właśnie od uznania sądu.

W przypadku pierwszego warunku zwykle nie istnieją żadne wątpliwości, ustawa wymaga by środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów był wykonywany co najmniej przez połowę okresu lub przez 10 lat w przypadku zakazu dożywotniego, jeśli więc zakaz orzeczono np. na 3 lata, wówczas skazany może starać się o zmianę tego zakazu już po upływie 1,5 roku, co jednak istotne i o czym pamiętać należy, jeżeli zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa przez daną osobę, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów liczony jest właśnie od tego momentu.

Jeśli jednak do zatrzymania prawa jazdy doszło później, np. dopiero na skutek orzeczenia wydanego przez sąd, wtedy termin zakazu prowadzenia pojazdów biegnie dopiero od tego momentu, czyli od faktycznego zatrzymania dokumentów.

Dużo bardziej dyskusyjna, gdyż nie zależna od jasno określonych warunków, jest druga przesłanka, która polega na ocenieniu czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Rolą skazanego, który ubiega się o zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, jest więc zaprezentowanie się z jak najlepszej strony i przekonanie sądu, że środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest w jego przypadku wystarczający, będzie realizowany i nie będzie stanowić niebezpieczeństwa. Wszystkie istotne dla sprawy okoliczności wskazać należy zatem w uzasadnieniu wniosku.

Wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową wnieść należy do sądu, który orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów w I instancji.

Sąd zmieniając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów wydaje postanowienie, w formie postanowienia sąd może jednakże również orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Na wskazane postanowienia przysługuje zażalenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *