02 Gru

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

IMG_5577-e1452685245289

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową jest tak naprawdę łagodniejszą formą zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż pozwala on osobie, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, ponownie pojazd prowadzić, lecz tylko taki, który wyposażony został w blokadę alkoholową. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest jednak możliwe by sąd orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów od razu orzekł tylko o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

O zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów można więc starać się dopiero wówczas, gdy środek ten był przez jakiś czas wykonywany, a ponadto, konieczne jest spełnienie innych przesłanek ustawowych uzasadniających zmianę orzeczonego zakazu.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, zmiana orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest możliwa tylko wówczas, gdy środek ten był przez pewien czas wykonywany, ustawa ściśle jednak precyzuje o jaki dokładnie okres chodzi. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat.

Pierwszą więc okolicznością, którą sąd będzie badać podczas rozpatrywania wniosku o dalsze wykonywanie orzeczonego zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, będzie ustalenie jak długo orzeczony zakaz był wykonywany w stosunku do jego całkowitego okresu. Jeśli więc zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony np. na 3 lata, osoba owym zakazem objęta może zacząć się skutecznie starać o zmianę tego zakazu najwcześniej po upływie 1,5 roku, gdy z kolei zakaz były orzeczony na 5 lat, wówczas minimalny czas jego wykonywania to 2,5 roku.

Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów przez okres 10 lat jest natomiast zawsze konieczny i stanowi minimalny okres, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony wobec danej osoby dożywotnio. Wskazana regulacja daje zatem możliwość odzyskania uprawnień, w ograniczonym oczywiście zakresie, osobie, która tak naprawdę już nigdy nie powinna prowadzić pojazdów.

Przeczytaj:

Jak uzyskać blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów!

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

Poza upływem minimalnego okresu przez który zakaz prowadzenia pojazdów musi być wykonywany by orzeczenie w tym zakresie mogło zostać później zmienione, konieczne jest również by sąd uznał, że zmiana orzeczonego środka karnego jest uzasadniona i że dana osoba zasługuje na względniejsze potraktowanie w tym zakresie.

Przepisy ustawy stanowią bowiem, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową,  jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Biorąc zatem pod uwagę całokształt okoliczności na który składa się postawa sprawcy, a więc jego stosunek do popełnionego przestępstwa, późniejsze przestrzeganie porządku prawnego, właściwości oraz jego warunki osobiste, sąd musi uznać, że wobec danej osoby można odstąpić od bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów wcześniej, gdyż zastosowany środek karny przyniósł oczekiwany rezultat i prowadzenie pojazdu przez tą osobę nie będzie już stwarzać niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Duże znaczenie w tym zakresie będzie więc mieć sporządzony przez osobę ubiegającą się o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów wniosek i jego uzasadnienie, gdyż to właśnie w uzasadnieniu wniosku przytoczyć należy wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść pozbawionego prawa jazdy i musi on zaprezentować się sądowi z jak najlepszej strony, gdyż może się zdarzyć, że wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową zostanie przez sąd rozpoznany na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału osoby, która wniosek złożyła, wówczas więc taka osoba nie będzie miała możliwości by bezpośrednio przed sądem zaprezentować swoje stanowisko.

W sytuacji, gdy wniosek o zmianę orzeczonego środka karanego nie zostanie uwzględniony, a więc, gdy sąd utrzyma całkowity zakaz prowadzenia pojazdów i nie zgodzi się na jego zmianę, nic nie stoi na przeszkodzie by z wnioskiem takim ponownie wystąpić po pewnym czasie, przepisy nie wskazują maksymalnej ilości takich wniosków, które jedna osoba może złożyć.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ, BLISKA OSOBA ZOSTAŁA ZATRZYMANA I PRZEBYWA W ARESZCIE – NIE ZWLEKAJ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Szybka pomoc adwokata może pomóc w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy!

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski – specjalizacja sprawy karne
sekretariat: tel. 71 7071235
sekretariat: tel. 71 7071092 
tel kom. 792 635 184

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *