10 Sty

Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat wroclaw

Nie każda osoba, która została po raz kolejny zatrzymana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wie, iż popełnienie drugi raz tego samego przestępstwa spowoduje, iż poniesienie ona wyższą odpowiedzialność karną.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu karnego, za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 Kodeksu karnego), jednakże jeśli wskazane przestępstwo zostanie popełnione kolejny raz, wówczas jego sprawca będzie podlegać bezwzględnej karze pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5 (art. 178a § 4 Kodeksu karnego).

Wyższy podstawowy wymiar kary to jednakże nie jedyne negatywne konsekwencje popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, gdyż przepisy Kodeksu karnego stanowią, iż sąd za to przestępstwo dodatkowo ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, podczas gdy w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na czas określony, w wymiarze od 3 do 15 lat.

Ponadto, zakwalifikowanie czynu sprawcy z przepisu przewidującego surowszą odpowiedzialność karną automatycznie niesie ze sobą również obowiązek orzeczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wyższym wymiarze, gdyż w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, sąd orzeka świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 w wysokości co najmniej 10 000 złotych, w obydwóch zaś przypadkach maksymalna wysokość świadczenia może sięgnąć kwoty 60 000 zł.

Jak zostało powyżej wskazane, aby sprawca przestępstwa podlegał surowszej odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, konieczna jest jego uprzednia karalność za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. Powyższe oznacza zatem, że do popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego konieczna jest uprzednia karalność nie tylko w momencie popełnienia kolejny raz przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, lecz również w momencie wyrokowania przez sąd co do drugiego przestępstwa.

Jeśli więc w okresie po popełnieniu czynu i wniesieniu przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu, a przed wydaniem przez sąd wyroku w sprawie, nastąpi zatarcie skazania za pierwsze przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, to wówczas istnieją przesłanki, aby zmienić kwalifikację prawną czynu sprawcy z przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, na przestępstwo przewidziane w 178a § 1 Kodeksu karnego, w takim więc przypadku sprawca będzie ponosić odpowiedzialność z przepisu przewidującego łagodniejszą karę i będzie podlegać względniejszym dla niego środkom karnym.

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu we wskazanym powyżej przypadku może nastąpić przez sąd z urzędu, sąd bowiem z własnej inicjatywy może wystosować zapytanie i uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności danej osoby. Zdarza się jednakże, że sąd w momencie wydawania wyroku nie posiada informacji z rejestru karnego, która jest aktualna, a dzieje się tak dlatego, że informacja na temat karalności jest ważna przez 6 miesięcy, więc dopóki jest ważna to sąd z reguły na niej się opiera, choć w międzyczasie może nastąpić zmiana wpisu poprzez zatarcie skazania.

Żeby więc mieć pewność, że sąd będzie orzekać mając pełną i aktualną wiedzę w zakresie osoby sprawcy, wskazane jest, aby to sam sprawca śledził na bieżąco zmiany zachodzące w zakresie jego karalności, a gdy tylko uzyska informację na temat zatarcia skazania, wówczas powinien przekazać ją sądowi wraz z wnioskiem o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu, z art. 178a § 4 Kodeksu karnego na art. 178a § 1 Kodeksu karnego, co spowoduje, że taka osoba nie tylko otrzyma łagodniejszy wymiar kary, lecz przede wszystkim nie otrzyma dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a to dla większości kierowców jest najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *