29 Lis

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.?

jazda w stanie nietrzeźwości adwokat

KARA ZA PONOWNE ZATRZYMANIE ZA JAZDĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI 

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, ustawa przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2, a ponadto wobec sprawcy takiego przestępstwa sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie niższej niż 5 000 zł, kara za popełnienie wskazanego przestępstwa jest więc niewątpliwie dla jego sprawcy dotkliwa.

Wiedzieć jednakże należy, iż przytoczony przepis nie jest jedynym, który stanowi o odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli bowiem osoba uprzednio skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości popełnia to przestępstwo kolejny raz, w momencie gdy nie uległo zatarciu skazanie za pierwszy czyn, wówczas taka osoba nie będzie odpowiadać z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, lecz z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, który przewiduje jeszcze surowszą odpowiedzialność karną.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 178a § 4 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, wówczas podlega on karze bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Popełniając więc po raz kolejny przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu sprawca naraża się na karę bezwzględnego więzienia i zwykle właśnie taka kara jest orzekana, gdyż zarówno prokuratorzy, jak i sądy, nie są przychylni osobom, które wskazane przestępstwo popełniły po raz kolejny.

Na gruncie obecnych uregulowań istnieje jednak szansa na uzyskanie łagodniejszego wyroku, a to za sprawą art. 37a Kodeksu karnego, który przewiduje orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 8 lat.

Skorzystanie ze wskazanej regulacji zależy jednakże od uznania sądu, a więc czy w danej sprawie należy zastosować przytoczony przepis zostało oddane decyzji sądu. W przypadku przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego możliwe jest również warunkowe zawieszenie wykonania kary, przepis stanowi bowiem, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zauważyć jednakże należy, iż w uregulowaniu dotyczącym warunkowego zawieszenia wykonania kary ustawodawca wprost wskazał, iż wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zasadą jest więc orzekanie w takim przypadku bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Poza karą pozbawienia wolności, osoba, która po raz kolejny popełniła przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, musi wiedzieć, iż w wyroku skazującym sąd zobowiązany jest do orzeczenia wobec niej dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku skazania za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu sąd nie ma możliwości odstąpienia od orzeczenia wskazanego zakazu, przepisy bowiem wprost stanowią, iż „sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów”, nawet w przypadku, gdy przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu zostało popełnione pierwszy raz, w takiej jednak sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów nie może zostać orzeczony na mniej niż 3 lata, a maksymalnie na 15 lat.

Ponadto, poza dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, sąd zobowiązany jest również orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 10 000 zł i nie wyższej niż 60 000 zł. W przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości popełnionego po raz pierwszy, sąd ma również obowiązek orzec wskazane świadczenie pieniężne, jednakże jego wysokość nie może być wówczas niższa niż 5 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *