06 Lis

Czy warto posłuchać policjanta i zdecydować się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

ADWOKAT PRAWO KARNE

ADWOKAT SPECJALIZACJA PRAWO KARNE WROCŁAW

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, zwykle również nie ma problemu ze zgromadzeniem odpowiednich dowodów świadczących o jego dokonaniu, dlatego bardzo często ze strony funkcjonariuszy policji pada propozycja, aby szybko zakończyć postępowanie w przedmiocie takiego przestępstwa, najlepiej poprzez poddanie się przez sprawcę dobrowolnej karze.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej niewątpliwie ma swoje zalety, w takim bowiem przypadku sprawca przestępstwa nie musi nawet udawać się do sądu, aby dowiedzieć się jaka kara zostanie względem niego orzeczona, gdyż wysokość kary została już wcześniej uzgodniona z prokuratorem, odpada więc stres związany z procesem oraz element niespodzianki związany z wyrokiem wydawanym przez sąd, postępowanie w którym następuje dobrowolne poddanie się karze kończy się również zdecydowanie szybciej.

Dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jednakże będzie dla sprawcy korzystne, w szczególności, gdy w chwili popełnienia przestępstwa sprawca miał niską zawartość alkoholu w organizmie, gdyż wówczas może się okazać, że kara w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności będzie jednak zbyt surowa, a sprawca ma szanse na uzyskanie korzystniejszego wyroku w inny sposób.

Za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości przepisy Kodeksu karnego przewidują karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, wobec sprawcy takiego przestępstwa, sąd zobowiązany jest orzec, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Zakaz ten może zostać maksymalnie orzeczony na okres 15 lat.

Dodatkowo jeszcze w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd orzeka od jego sprawcy świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych. Jeśli więc sprawca przestępstwa rozważa czy przyjąć propozycję dobrowolnego poddania się karze, zastanowić się należy czy kara ta mu się opłaci, a więc czy nie będzie zbyt dotkliwa, gdyż pamiętać należy o tym, że kara wymierzona w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności musi mieścić się w granicach ustawowych i być zgodna z przepisami.

W takim więc przypadku sąd musi orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów, przynajmniej na 3 lata, oraz musi zobowiązać go do przekazania świadczenia pieniężnego w wysokości nie niższej niż 5 000 zł, nie wspominając oczywiście o tym, że względem sprawcy zostanie orzeczona jeszcze kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Kara orzeczona w ramach dobrowolnego poddania się karze nie jest więc karą niską, dlatego przed podjęciem decyzji w przedmiocie dobrowolnej kary warto dwa razy się zastanowić, a nawet skonsultować się ze specjalistą w zakresie postępowań karnych, który doradzi i pomoże skalkulować czy zaproponowana przez prokuratora kara jest adekwatna do zawinienia i czy faktycznie jest korzystna.

Praktyka pokazuje natomiast, iż dobrowolne poddanie się karze korzystne jest przede wszystkim dla tych sprawców przestępstw, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli w organizmie znaczne stężenie alkoholu, gdyż jedynie w ten sposób możliwe jest uzyskanie przez taką osobę możliwie najkrótszego zakazu prowadzenia pojazdów, a więc tylko na 3 lata.

Jeśli jednak sprawca przestępstwa w momencie zatrzymania miał niewielką ilość alkoholu w organizmie, nieznacznie przekraczającą dopuszczalne limity, wówczas kara wymierzona w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może okazać się zbyt surowa, gdyż w tym trybie wobec sprawcy również zostanie wydany minimum 3- letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz zostanie on zobowiązany do przekazania świadczenia pieniężnego.

W takim jednak przypadku zamiast dobrowolnemu poddaniu się karze, warto rozważyć złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania pozwala nie tylko sprawcy zachować status osoby niekaranej za przestępstwo umyślne, lecz również pozwala sądowi na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w niższym wymiarze, a nawet daje możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, który w każdym innym przypadku jest obligatoryjny. Pamiętać jednak należy, iż w ramach dobrowolnego poddania się karze sąd nie może orzec warunkowego umorzenia postępowania, należy się więc zdecydować na jedno rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *