26 Wrz

Kiedy przysługuje prawo do przeglądania akt w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jak zapoznać się z aktami, na jakie dokumenty zwrócić uwagę?

test-337369_1920-2

Akta postępowania karnego to zbiór dokumentów z przeprowadzonego przez organy ścigania postępowania dowodowego w konkretnej sprawie, zgromadzone są w nich więc wszystkie dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa przez daną osobę.

Oczywiste jest więc, że sprawcy przestępstwa przysługuje wgląd do zgromadzonych w swojej sprawie dokumentów, gdyż tylko w ten sposób można zweryfikować ich kompletność oraz stworzyć skuteczną linię obrony poprzez zwrócenie uwagi sądu na ewentualne nieścisłości i niską wiarygodność zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego dowodów z uwagi na niedochowanie wszystkich procedur, szczególnie, gdy popełnione przestępstwo polega na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości, gdyż w takich wypadkach o błąd nie trudno.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania karnego, oskarżonemu udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii, na etapie postępowania sądowego oskarżony ma więc prawo w każdym momencie zapoznać się z aktami swej sprawy i prawo to nie jest uzależnione od uznania sądu.

Prawo do przeglądania akt w sprawie o przestępstwo może natomiast zostać ograniczone w toku postępowania przygotowawczego, gdyż regulacje w tym zakresie stanowią, iż udostępnianie akt, sporządzanie z nich odpisów oraz kopii na tym etapie jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Jeśli więc prowadzący postępowanie przygotowawcze uzna, iż udostępnienie akt postępowania na tym etapie może zagrozić dobru czynności wyjaśniających, wówczas może odmówić osobie, która przestępstwo popełniła, zapoznania się z nimi. W takim jednak przypadku udostępnienie akt może nastąpić w innym terminie, również po zakończeniu postępowania przygotowawczego.

Odmowa dostępu do akt postępowania nie może natomiast nastąpić, gdy sprawca przestępstwa został powiadomiony o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego.

Udostępnianie akt danej sprawy polega na możliwości ich przeglądania, jak również na sporządzaniu z nich odpisów i kopii. Aby zapoznać się z aktami na etapie postępowania przygotowawczego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz ustalenie z prokuratorem prowadzącym postępowanie dogodnego terminu do przeglądania akt, jeśli zaś akta znajdują się już w sądzie, wówczas akta należy zamówić do czytelni sądu, w którym sprawa będzie rozpoznawana i tam się z nimi zapoznać.

Przeglądając akta w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości największą uwagę zwrócić należy na protokół badania trzeźwości alkomatem, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania.

Protokół z badania trzeźwości alkomatem zawiera m.in. informacje co do wykonanych pomiarów na zawartość alkoholu w organizmie, a więc w jakich godzinach badania zostały przeprowadzone i jak wysokie było stężenie alkoholu, analizując więc te zapisy warto zwrócić uwagę na odpowiedni odstęp czasu między każdym badaniem.

Zgodnie bowiem z Zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeśli badanie trzeźwości przeprowadzane jest alkomatem podręcznym, wówczas drugi pomiar należy wykonać po upływie 15 minut, zatem w przypadku, gdy nie został zachowany odstęp 15 minut pomiędzy kolejnymi badaniami możliwe jest zakwestionowanie wiarygodności dowodu z takiego wyniku badania trzeźwości.

Przeczytaj także:

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z prawem ?

Wydruk z badania alkomatem zawiera natomiast informacje, które pozwalają ustalić jakim alkomatem badanie zostało przeprowadzone, a więc jego nazwę, model i numer seryjny, datę ostatniego wzorcowania, datę wykonania badania czy wynik badania trzeźwości alkomatem. Ustalenie wskazanych informacji pozwala np. na zweryfikowanie czy świadectwo wzorcowanie znajdujące się w aktach sprawy faktycznie dotyczy tego alkomatu, którym faktycznie zostało przeprowadzone badanie oraz czy alkomat był prawidłowo przygotowany do badania, a więc czy kontrola czystości testu wynosiła 0,00, gdyż tylko przy takiej wartości późniejsze przeprowadzone badanie tym alkomatem może stanowić wiarygodny dowód w sprawie.

Ponadto, sprawdzić należy czy alkomat posiada aktualne świadectwo wzorcowania, gdyż warto mieć na uwadze, iż jeśli od ostatniego wzorcowania alkomatu upłynęło ponad 6 miesięcy, wówczas wynik z takiego alkomatu nie stanowi wiarygodnego dowodu w sprawie.


 

Jeśli masz wątpliwości czy w Twoim przypadku badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z prawem prosimy o kontakt pod nr: tel. 792 635 184 lub 71 7071235. Oferujemy możliwość analizy dokumentacji (analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań, świadectwa wzorcowania) podczas wizyty w kancelarii jak i po przesłaniu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności wizyty siedzibie kancelarii.  

Prowadzimy kompleksową obronę w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed policją, prokuratorem oraz w postępowaniu sądowym. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *