26 Lip

O jaką karę walczyć za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

adwokat prawo karne wrocław

Napiętnowanie kierowców, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest bardzo duże, co oczywiście przekłada się również na rodzaj i wysokość orzekanych względem sprawców takich przestępstw kar. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu karnego w tym zakresie, osoba, która znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i w tym czasie prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat.

Wskazane kary wymienione są w ustawie alternatywnie, co oznacza, że sąd może orzec jedną z nich, na sprawcę nie może być zatem nałożona np. grzywna i kara ograniczenia wolności. Jeśli natomiast sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego był już wcześniej prawomocnie skazany za to samo przestępstwo lub za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, bądź popełnił je w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowo, w przypadku skazania na podstawie wskazanych powyżej przepisów, sąd orzeka wobec sprawcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju od 1 roku do 10 lat.

Odpowiadając na pytanie postawione na początku niniejszego tekstu, pierwszym co się nasuwa to stwierdzenie, że najlepszym dla sprawcy jest ubiegać się o karę jak najniższą, i tak w większości przypadków się dzieje, pamiętać jednak należy, iż kara najniższa wcale nie oznacza, że jest najkorzystniejsza, gdyż pod uwagę wziąć należy nie tylko jej wymiar, lecz i inne okoliczności.

Niewątpliwie najkorzystniejszym rozwiązaniem w kwestii ukarania za jazdę w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, jest warunkowe umorzenie postępowania karnego względem sprawcy, jednakże z dobrodziejstwa takiego rozwiązania skorzystać można jedynie w nielicznych przypadkach, przy niskiej zawartości alkoholu bądź środka odurzającego we krwi i gdy dla sprawcy jazda pod wpływem była jedynie incydentem, dlatego w większości przypadków należy ubiegać się o karę jak najłagodniejszą. Analizując kary wymienione w przepisach za jazdę pod wpływem, niewątpliwie najłagodniejszą z nich jest kara grzywny, ewentualnie kara ograniczenia wolności, więc zazwyczaj o jedną z tych kar sprawcy wnoszą.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych karnistów

www.adwokat-sprawy-karne.info

Pamiętać jednak należy, iż kara pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona, dlatego jej orzeczenie nie zawsze będzie się wiązać z bezwzględnym pozbawieniem sprawcy wolności i finalnie może nawet okazać się ona korzystniejsza dla sprawcy niż kara grzywny bądź ograniczenia wolności. Rozważając kwestię rodzaju kary należy bowiem pamiętać o regulacjach w zakresie zatarcia skazania, szczególnie jeśli sprawca zainteresowany jest szybkim jego uzyskaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z upływem 5 lat od ich wykonania, a jedynie wyjątkowo możliwe jest skrócenie owego terminu do 3 lat, jeśli skazany o to zawnioskuje, fakt skazania może zatem dość długo widnieć w jego aktach. Zatarcie skazania w przypadku kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem następuje natomiast z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, zatarcie skazania może zatem w tym przypadku nastąpić dwa razy szybciej, przez co dla niektórych osób tak orzeczona kara może okazać się atrakcyjniejsza.

Walcząc w postępowaniu o uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku, nie można zapomnieć, że sąd orzeknie również w przedmiocie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu bądź pojazdów, dlatego warto i tutaj powalczyć, aby środek ten był jak najmniej uciążliwy. Przede wszystkim należy spróbować przekonać sąd, aby zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony tylko co do jednego, a nie wszystkich pojazdów, gdyż jeżeli sprawca otrzyma np. zakaz jazdy motorem to nadal może prowadzić samochód. Jeśli natomiast zakaz prowadzenia będzie obejmował wszystkie pojazdy, to należy się postarać, aby środek ten był orzeczony na najkrótszy okres czasu. Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony od 1 roku do 10 lat, zatem środek ten może finalnie okazać się bardziej dotkliwy niż sama kara, dlatego sprawca powinien być przede wszystkim zainteresowany, aby ów zakaz został orzeczony na nie dłużej niż 1 rok, gdyż tylko w tym przypadku sprawca uniknie ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *