21 Kwi

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym nie są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu lub roweru w stanie nietrzeźwości?

badnie alkomatem

Badanie przenośnym alkomatem na obecność alkoholu w organizmie jest najprostszym sposobem jaki stosuje policja, aby stwierdzić czy prowadzący pojazd znajduje się w stanie nietrzeźwości. Dodatni wynik na alkomacie, czyli powyżej 0,00 mg/dm³, u kierowców wywołuje wręcz prawdziwe przerażenie, gdyż od razu jawi się przed nimi wizja sali sądowej i wyroku karnego.

W takich sytuacjach przede wszystkim nie należy wpadać w panikę, gdyż mimo iż alkomat wykazał pewną zawartość alkoholu, finalnie może okazać się ona mniejsza, co pozwoli na ograniczenie odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości, nigdy bowiem nie należy sugerować się tylko badaniem zrobionym przenośnym alkomatem.

Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, policja, w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, używa następujących rodzajów alkomatów: działającego na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (tzw. alkomat stacjonarny), działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (tzw. alkomat podręczny) oraz wyposażonego w detektor półprzewodnikowy (tzw. alkomat przesiewowy). Rodzaj alkomatu użytego do badania na obecność alkoholu jest bardzo istotny, gdyż każde ze wskazanych urządzeń działa na innej zasadzie i posiada inny margines błędu, co powoduje, że badania przeprowadzone niektórymi alkomatami nie mogą być uznane za wiarygodne i nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Najbardziej dokładnym alkomatem, posiadającym najmniejszy margines błędu, jest alkomat stacjonarny. Alkomaty te, na co sama nazwa wskazuje, znajdują się w komisariatach policji i z reguły wykonywane jest nimi trzecie badanie osoby zatrzymanej, u której dwa poprzednie badania, wykonane na miejscu zatrzymania, wykazały obecność alkoholu w organizmie. Jeśli wyniki badania przeprowadzone alkomatem stacjonarnym są zbliżone do wcześniej uzyskanych wyników, przyjmuje się, że są one wiarygodnym dowodem i mogą stanowić podstawę do ustalenia, że osoba zatrzymana kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, czego konsekwencją jest nierzadko wydanie względem niej wyroku skazującego.

Alkomaty podręczne są najczęściej wykorzystywane w terenie przez policję ze względu na swą prostą i niewielką konstrukcję, niestety z tych samych powodów wyniki badań przeprowadzonych wskazanym alkomatem nieraz bywają zafałszowane i to zazwyczaj na niekorzyść zatrzymanego. Alkomaty podręczne nie mają przede wszystkim zabezpieczeń przed wpływem na wynik pomiaru tzw. alkoholu zalegającego, a więc alkoholu zalegającego w jamie ustnej badanego, który może się tam pojawić m.in. poprzez zjedzenie cukierka z alkoholem lub użycia płynu do płukania ust, co może znacznie wpłynąć na wynik badania.

Zobacz także

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

W takim przypadku możliwe zatem jest, że wynik pierwszego pomiaru, dokonanego w czasie krótszym niż 15 min od spożycia przez osobę badaną nawet niewielkiej ilości alkoholu, np. zawartego w lekarstwie, będzie wyższy od rzeczywistego stężenia alkoholu w organizmie. Wskazany alkomat bywa również podatny na czynniki zewnętrzne, a więc np. na temperaturę, wilgotność, a także na zmiany napięcia baterii lub akumulatora zamontowanego w urządzeniu, co również może wypatrzeć wynik przeprowadzonego badania. Z uwagi na wskazane powyżej czynniki, przyjmuje się, że badanie przeprowadzone alkomatem podręcznym nie powinno stanowić samodzielnej podstawy do przypisania badanemu popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zazwyczaj jednakże, badanie przeprowadzone alkomatem podręcznym, jest następnie weryfikowane przez badanie alkomatem stacjonarnym.

Najmniej dokładne jest natomiast badanie wykonywane alkomatem przesiewowym, gdyż zamontowany w tych alkomatach czujnik półprzewodnikowy posiada niską dokładność, przez co wyniki takiego badania obarczone są sporym błędem. Wskazany alkomat służy jedynie do wstępnej oceny trzeźwości badanej osoby i w żadnym wypadku badaniom nim przeprowadzonym nie przypisuje się znacznej wartości dowodowej w postępowaniu karnym, a tym samym na podstawie tylko tak uzyskanych wyników, nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przyjmuje się, iż wyniki, nawet dwukrotnego badania, przeprowadzonego za pomocą tych alkomatów muszą zostać zweryfikowane przez pomiary za pomocą dowodowego analizatora działającego na zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni, czyli alkomatu stacjonarnego, względnie przez analizę próby krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *