07 Lut

Co zrobić gdy złożyłeś wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk, a potem zmieniłeś zdanie?

wniosek 335

Bardzo często zdarza się, że pod wpływem emocji i chwili podejmujemy pochopne decyzje, które finalnie wcale nie okazują się najlepsze. Instytucja dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego często właśnie wykorzystywana jest bez uprzedniego przemyślenia, w przekonaniu, że pewno niższej kary nie uda się uzyskać, a przynajmniej nie będzie trzeba prowadzić postępowania sądowego. Jednakże, gdy już emocje opadną i oskarżony na chłodno spojrzy na całą sprawę, może dojść do przekonania, że dobrowolne poddanie się karze nie było najtrafniejszą decyzją, co więc w takiej sytuacji zrobić?

Niewątpliwie dobrowolne poddanie się karze jest swego rodzaju bonusem dla oskarżonego, gdyż umożliwia sprawne przeprowadzenie i zakończenie procesu karnego, bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego, a ponadto oskarżony bardzo szybko się dowiaduje jaka kara zostanie względem niego orzeczona, nie ma więc w tym przypadku stanu niepewności. Pamiętać jednak należy, iż nie każdy oskarżony może z instytucji dobrowolnego poddania się karze skorzystać.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania karnego w tym zakresie, prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przestępstwo, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte i można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności.

Dobrowolne poddanie się karze występuje więc najczęściej, gdy oskarżony popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości i nie neguje, że takiego przestępstwa się dopuścił. Zdarza się jednakże, że uzgodniona z prokuratorem kara, która początkowo wydawała się bardzo atrakcyjna i łagodna, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności występujących w sprawie, może okazać się dla oskarżonego zbyt dotkliwa w stosunku do popełnionego przez niego przestępstwa. Często bowiem jest tak, iż oskarżony zgadza się karę przyjąć, choć realnym było uzyskanie przez niego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie bądź przynajmniej istniała szansa, że sąd orzeknie względem oskarżonego niższą karę niż kara zaproponowana we wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

Rozważając ewentualne odstąpienie od dobrowolnego poddania się karze, pod uwagę wziąć należy wszystkie te okoliczności, które oceniane będą również przez sąd, a więc np. w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, jak wysokie było stężenie alkoholu w organizmie, czy wcześniej oskarżony popełnił inne lub tego samego rodzaju przestępstwo drogowe oraz postawę i warunki osobiste oskarżonego. Jeśli po przeprowadzeniu takiego rozrachunku oskarżony dojdzie do przekonania, że jednak nie chce poddać się karze uprzednio zaproponowanej przez niego, może złożyć oświadczenie o cofnięciu wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Wskazane oświadczenie musi być pisemne i należy je złożyć do prokuratury, jeśli sprawa tam jeszcze zalega, lub bezpośrednio do sądu, jeśli prokurator złożył już akt oskarżenia. Pamiętać jednakże należy, iż maksymalnym terminem, przed upływem którego złożenie oświadczenia będzie skuteczne, jest rozpoznanie przez sąd wniosku o dobrowolne poddanie się karze, a więc oświadczenie złożyć należy najpóźniej na posiedzeniu sądu na którym ma być rozpatrywany wniosek oskarżonego o skazanie go bez rozprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *