22 Sty

Co powinna zawierać opinia biegłego toksykologa w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu?

adwokat wrocław

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, policja została wyposażona w kilka prostych środków, którymi owe podejrzenie może zweryfikować, z reguły nie ma więc trudności w przypisaniu winy sprawcy czynu. Inaczej natomiast jest, gdy sprawca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie przez niego środka działającego podobnie do alkoholu, gdyż potwierdzenie tej okoliczności wymaga już wiadomości specjalnych, którymi tylko biegły toksykolog dysponuje.

Procedura weryfikacji, czy osoba zatrzymana znajduje się pod wpływem środka odurzającego jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż jeżeli podczas zatrzymania policjanci powezmą podejrzenie, że osoba poddana kontroli może znajdować się pod wpływem środka ograniczającego jej zdolność prowadzenia pojazdów, wówczas powinni przeprowadzić test narkotykowy. Test narkotykowy, wykonywany testerem, polega na zbadaniu śliny osoby zatrzymanej na obecność narkotyków w organizmie. Wiarygodność i działanie stosowanych testerów pozostawia jednak wiele do życzenia, gdyż z reguły są to urządzenia proste, obarczone dużym marginesem błędu, dlatego jeśli taki pierwszy test wykaże środki odurzające w organizmie zatrzymanego, wówczas osoba zatrzymana powinna zostać bezzwłocznie przewieziona do szpitala, gdzie na podstawie pobranej od niej próbki krwi, zostanie przeprowadzone dokładniejsze badanie mające na celu ustalenie czy i w jakim stężeniu narkotyki znajdują się w jej organizmie.

Badanie próbki krwi osoby zatrzymanej, powinien przeprowadzić biegły toksykolog, gdyż tylko osoba z taką wiedzą, będzie mogła udzielić wiarygodnej odpowiedzi na trzy najważniejsze  pytania, zmierzające do ustalenia winy zatrzymanego, a więc jakim narkotykiem odurzył się zatrzymany, jakie było jego stężenie w organizmie zatrzymanego oraz w jakim stopniu obecność tego środka odurzającego wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Pamiętać bowiem należy, że przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków traktowane jest przez ustawę karną tak samo jak przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, dlatego sporządzona przez biegłego toksykologa opinia w sprawie powinna zawierać przeliczenie stężenia narkotyków na stężenie alkoholu. Innymi słowy, na podstawie ilości narkotyków w organizmie zatrzymanego, biegły powinien określić jakiej ilości alkoholu ono odpowiada, a więc czy w przypadku spożycia alkoholu zatrzymany znajdował by się w stanie nietrzeźwości, a więc, czy popełniłby przestępstwo, czy może jedynie wykroczenie. Może również się zdarzyć, że biegły nie ustali negatywnego wpływu obecności narkotyków w organizmie na zdolności prowadzenia pojazdów, co jest możliwe w przypadku ich nieznacznej ilości.

Na podstawie próbki krwi biegły toksykolog wydaje opinię, w które powinny się znaleźć następujące informacje:

  1. rodzaj narkotyku, pod wpływem którego był badany;

  2. stężenie tego narkotyku mierzone w jednostkach ng/ml (nanogram na mililitr);

  3. określenie w jaki sposób takie stężenie narkotyku wpływa na zdolność prowadzenia samochodu.

Sporządzona przez biegłego toksykologa opinia jest najważniejszym dowodem w sprawie postawienia zatrzymanemu zarzutu oraz skazania go za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających, z uwagi właśnie na fakt, iż jej sporządzenie wymaga posiadania wiedzy specjalistycznej. Przyjmuje się, iż opinia biegłego stanowi szczególne, samoistne źródło dowodowe. Nie mając więc wiedzy w tym zakresie oraz innych dowodów potwierdzających wysokość stężenia narkotyków pod wpływem których zatrzymany się znajdował w chwili popełnienia czynu, sąd rozpatrując sprawę takiej osoby będzie się opierał na przedłożonej opinii.

W tym miejscu warto wskazać, iż z uwagi na fakt, że przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego jest traktowane tak samo jak przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, wobec oskarżonego o takie przestępstwo możliwe jest zastosowanie zarówno kary łagodniejszej, jeśli istnieją ku temu przesłanki, jak i kary zaostrzonej, wcześniejsze bowiem skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu stanowić będzie okoliczność obciążającą w przypadku zatrzymania tej samej osoby za jazdę pod wpływem narkotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *