22 Sty

Co powinna zawierać opinia biegłego toksykologa w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu?

adwokat wrocław

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, policja została wyposażona w kilka prostych środków, którymi owe podejrzenie może zweryfikować, z reguły nie ma więc trudności w przypisaniu winy sprawcy czynu. Inaczej natomiast jest, gdy sprawca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie przez niego środka działającego podobnie do alkoholu, gdyż potwierdzenie tej okoliczności wymaga już wiadomości specjalnych, którymi tylko biegły toksykolog dysponuje. Read More