17 Paź

Oświadczenie złożone policjantowi w trakcie rozpytania jako dowód w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Jedną z podstawowych zasad zawartych w Kodeksie postępowania karnego, jest możliwość odmowy przez oskarżonego składania wyjaśnień lub odpowiedzi na konkretne pytania, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Oskarżony nie podając więc żadnej przyczyny nie musi opowiadać organom ścigania o okolicznościach zarzucanego mu czynu, organ prowadzący postępowanie ma natomiast obowiązek pouczyć oskarżonego o tym uprawnieniu. Read More